www.anc-ed.com


สมป.อำนาจเจริญ (สำนักบริหารงานการมัธยมศึกษาตอนปลายจังหวัดอำนาจเจริญ )37000 โทร.0-4551-1959 แฟกซ์ 0-4551-1960
HOME

วันพฤหัสบดีที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2557

ประชาพิจารณ์ การแยก สพม.29 จากจังหวัดอุบลราชธานี เป็น สพม.27 จังหวัดอำนาจเจริญ

clip_image002

ดร.ชูเกียรติ วิเศษเสนา ผอ.สพม.31 จังหวัดนครราชสีมา

clip_image004

ดร.ฤทธา นันทพันธ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28

clip_image006

วัชรินทร์ ศรีบุรินทร์ ผอ.เกษียณ นายกสมาคมผู้บริหาร
โรงเรียนมัธยมศึกษาแห่งประเทศไทย

clip_image007

นางสาวรัตนา อภิรัตน์วรกิจ นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ

นางรวิภัทร เหล่าคุ้ม

คณะกรรมการที่เกี่ยวข้องในเรื่อง รับทราบ รับฟังปัญหา

ภาพถ่าย

ภาพถ่ายภาพถ่าย

วันศุกร์ที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2557

การประชุมยกระดับคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557

image
โดยคณะผู้บริหารโรงเรียนกลุ่มมัธยมศึกษา
สหวิทยาเขต7
จังหวัดอำนาจเจริญ ได้ร่วมกันทำ MOU

การประชุมยกระดับคุณภาพการศึกษา ปี2557
สพม.เขต29  ณ หอประชุมโรงเรียนอำนาจเจริญ

image

คลิกดูบรรยากาศ

วันจันทร์ที่ 21 เมษายน พ.ศ. 2557

วันพุธที่ 15 มกราคม พ.ศ. 2557

ประมวลภาพกิจกรรมงานวันครูปี 2557

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๙ (สาขาย่อยอำนาจเจริญ)
วันพฤหัสบดี ที่ ๑๖  เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๗   ณ หอประชุมโรงเรียนอำนาจเจริญ

รูปภาพรูปภาพรูปภาพรูปภาพ


กำหนดการจัดงานวันครู-2557

กำหนดการจัดงานวันครู
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๙ (สาขาย่อยอำนาจเจริญ)
วันพฤหัสบดี ที่ ๑๖  เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๗   ณ หอประชุมโรงเรียนอำนาจเจริญ
******************************
  เวลา ๐๘.๐๐ น.     -  คณะครู,บุคลากรทางการศึกษา,ผู้มีเกียรติและคณะกรรมการจัดงานวันครูพร้อมกัน
                                  ณ หอประชุมโรงเรียนอำนาจเจริญ (ลงชื่อเข้าร่วมงาน,ลงทะเบียนรับเกียรติบัตร)

  เวลา ๐๙.๐๐ น.     -  ประธานในพิธีเดินทางมาถึงบริเวณพิธี (ดุริยางค์บรรเลงเพลงมหาฤกษ์)
อ่านต่อ....


โดย...
นายเกริกเกียรติ หิรัญนุเคราะห์
รอง
ผู้อำนวยการโรงเรียน ปทุมราชวงศา

ข่าวการศึกษา (เว็บครูไทย)