สมป.อำนาจเจริญ (สำนักบริหารงานการมัธยมศึกษาตอนปลายจังหวัดอำนาจเจริญ )37000 โทร.0-4551-1959 แฟกซ์ 0-4551-1960
HOME

วันอังคารที่ 28 ตุลาคม พ.ศ. 2557

แจ้งการตรวจสอบรายชื่อตัวแทนนักเรียนแข่งขันศิลปหัตถกรรมครั้งที่ 64

ด้วยในวันที่ 27 ตุลาคม 2557 คณะผู้บริหารกลุ่ม สมป.อำนาจเจริญ (สหวิทยาเขต 7,8 สพม.29) ได้จัดประชุมชี้แจง สรุปปัญหาที่เกิดขึ้นในการดำเนินงานการแข่งขันศิลปหัตถกรรม ครั้งที่ 64 กลุ่ม 6 มัธยมศึกษาจังหวัดอำนาจเจริญ ซึ่งมีหลายประเด็นปัญหาที่ต้องการการพัฒนาในปีหน้าที่จะมาถึงในอนาคตนี้  และแจ้งให้ทุกโรงเรียนตรวจสอบรายชื่อตัวแทน และรายชื่อรายการที่ไม่ได้เป็นตัวแทน เพื่อให้ข้อมูลที่ถูกต้องสมบูรณ์ที่สุด ภายในวันจันทร์ที่ 10 ตุลาคม พ.ศ. 2557 นี้ หาพ้นจากที่กำหนดทางเจ้าหน้าที่จะโอนข้อมูลไปยังระดับภาคต่อไป.. และทางโรงเรียนสามารถพิมพ์เกียรติบัตรได้ทุกรายการรวมทั้งผู้ควบคุม คณะกรรมการจัดการแข่งขัน คณะกรรมการตัดสิน ด้วย สามารถพิมพ์ได้ตั้งแต่วันที่ 11 ตุลาคม พ.ศ. 2557 เป็นต้นไป

ตัวอย่างเกียรติบัตร

เกียรติบัตร2

วันอังคารที่ 28 ตุลาคม 2557 สพม.29 สาขาย่อยอำนาจเจริญ โดย ดร.มัธยม เรืองแสน รองผอ.สพม.29 นายพิชิต กะมณี ประธานสห 8 ดร.ไพฑูรย์ ขันแก้ว ประธานดำเนินงานจัดการแข่งขันงานศิลปหัถตกรรมนักเรียน ปี 57 กลุ่มที่ 6 ได้ดำเนินการจัดประชุมสัมมา ผู้บริหารสถานศึกษาและรอง ผอ.ฝ่ายยวิชาการของโรงเรียน มอบนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการสู่การปฎิบัติและ การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2557 ณ.อาคารเกียรติสุรนนท์ โรงเรีียนอำนาจเจริญ ได้รับความร่วมมือจากผู้บริหารสถานศึกษา และรองผอ.ฝ่ายวิชาการเป็นอย่างดียิ่ง

รูปภาพของ Watcharintorn Wansudol
รูปภาพของ Watcharintorn Wansudolรูปภาพของ Watcharintorn Wansudol

 

 

 

 

 

ข่าวโดย
               image

ภาพบรรยากาศการประชุม

กิจกรรม/ข่าวล่าสุด.....

ดูทั้งหมด »

ข่าวการศึกษา (เว็บครูไทย)