www.anc-ed.com


สมป.อำนาจเจริญ (สำนักบริหารงานการมัธยมศึกษาตอนปลายจังหวัดอำนาจเจริญ )37000 โทร.0-4551-1959 แฟกซ์ 0-4551-1960
HOME

วันพฤหัสบดีที่ 18 กันยายน พ.ศ. 2557

การประชุมเชิงปฏิบัติการการลงทะเบียนแข่งขันศิลปหัตถกรรม ปี 2557

image

 ในวันที่ 19 กันยายน 2557 มีการประชุมเชิงปฏิบัติการ ณ ห้องคอมพิวเตอร์ โรงเรียนอำนาจเจริญ โดยมี ผอ.ไพฑูรย์  ขันแก้ว เป็นประธานดำเนินการ

สรุปผลการประชุมเชิงปฏิบัติการการลงทะเบียนนักเรียนแข่งขันทักษะวิชาการ งาศิลปหัตถกรรม ครั้งที่ 64 จังหวัดอำนาจเจริญ สพม.29 กลุ่มที่ 6

1. เปิดการลงทะเบียนตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่ 30 ก.ย. 2557
2. แข่งขันวันที่ 16-17 ต.ค. 2557

3.ให้ครูตัวแทนรับรหัสผ่านเพื่อลงทะเบียนในเว็บ http://www.esan64.sillapa.net/sm-acr6/
4. ให้ครูตัวแทนสอบถามครูในโรงเรียนที่ต้องการเป็นคณะกรรมการตัดสินรายการที่ต้องการ แล้วทำ5. การลงทะเบียนผ่านเว็บ http://www.esan64.sillapa.net/sm-acr6/
6. ไม่ต้องพิมพ์บัตรไม่จำตัวนักเรียน และผู้ควบคุม เฉพาะในระดับจังหวัด ส่วนระดับภาค ให้พิมพ์เหมือนเดิม


8. ตารางแข่งขันจะเสร็จภายในวันที่ 4 ตุลาคม 2557
9. คณะกรรมการแข่งขันแต่ละรายการจะมีคณะกรรมการพิจารณาและประกาศคำสั่งภายในวันที่ 4 ตุลาคม2557
10. ส่วนโรงเรียนใดที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุม WorkShop ในครั้งนี้ กรุณาติดต่ดผู้ดูแลระบบต่อไป

 

ข้อมูลนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ โดยจะแจ้งไว้ในภายหลัง….นะครับ

image

คลิกดูบรรยากาศการประชุม

วันเสาร์ที่ 6 กันยายน พ.ศ. 2557

การแข่งขันกีฬา สพม. เกมส์ ครั้งที่ 2 ปี 2557 เริ่มแล้ว

image

นายเสริม ไชยณรงค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการแข่งขันกีฬานักเรียนมัธยมศึกษา ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 อุบลราชธานี – อำนาจเจริญ ในชื่อ “สพม.เกมส์ ครั้งที่ 2 ประจำปี 2557 เมื่อวันพุธที่ 3 กันยายน 2557 เวลา 10.00 น. ที่สนามกีฬากลาง โรงเรียนกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี ถนนชยางกูร ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี โดยมี นายประวิทย์ หลักบุญ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29, นายณรงค์ศักดิ์ คุรุพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี, นายสมเกียรติ แถวไธสง ผู้อำนวยการสำนักงานศึกษาธิการ ภาค 9, นายวีระพล เวชพันธ์ ประธานคณะอนุกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29, ดร.วีระพงษ์ ไตรศิวะกุล, นายประชา สิทธิโชค, ดร.วัลลี ผิวหอม, นายวลงกรณ์ บุญเต็ม, ดร.มัธยม เรืองแสน รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29, นายสุมิตร เสนสม ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา พร้อมประธานสหวิทยาเขต, ผู้บริหารสถานศึกษา, ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนในสังกัด ร่วมต้อนรับและเข้าร่วมกิจกรรม

ทั้งนี้ เป็นไปตามสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 โดยกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ได้จัดทำโครงการแข่งขันกีฬานักเรียน “สพม. เกมส์” ครั้งที่ 2 ประจำปี 2557 ร่วมกับโรงเรียนมัธยมศึกษา ในสังกัดทุกโรงเรียน จัดขึ้นโดยเริ่มแข่งขันมาแล้วตั้งแต่วันที่ 21 กรกฎาคม 2557 ไปสิ้นสุดในวันที่ 4 กันยายน 2557 โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากโรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียน จำนวน 237,618 บาท เป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ เพื่อเปิดโอกาสให้เด็กนักเรียนทั้งชายและหญิงในโรงเรียนในสังกัด ที่จะได้มีส่วนร่วมในการแสดงออก ร่วมเล่น ร่วมแข่งขันโดยใช้กีฬาเป็นสื่อในการสร้างสรรค์ ตามกฎ กติกา มารยาท และกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ตามรุ่นอายุไม่เกิน 15 และ 18 ปี ใน 10 ชนิดกีฬา คือ วอลเล่ย์บอลในร่ม, วอลเล่ย์บอลชายหาด, ฟุตบอล, เซปักตะกร้อ, ตะกร้อลอดห่วง, เปตอง, เทเบิลเทนนิส, ฟุตซอล, บาสเกตบอล, แฮนด์บอล และกรีฑา ซึ่งได้คัดเลือกให้ นายวิรุณ หน่อแก้ว ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนนารีนุกูล ผู้ตัดสินกรีฑา สมาคมกรีฑา แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปภัมภ์ ผู้ฝึกสอนนักกรีฑาทีมชาติไทย เป็นนักกีฬาอาวุโส และ นางสาวเพ็ญจันทร์ วันนา ศิษย์เก่า ชั้น ม. 6 โรงเรียนนารีนุกูล โดยการฝึกสอนของ นายสุพจน์ ปัญจพงษ์ ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนนารีนุกูล ซึ่งเป็นผู้ที่ได้รับสิทธิ์เข้ารับการศึกษาต่อตามโควตา ในระดับปริญญาตรี ที่มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เป็นนักกีฬาวิ่งคบเพลิง เจ้าของผลงาน นักกรีฑาตัวแทนนักเรียนไทยไปเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา “อาเซี่ยนสคูล เกมส์ ครั้งที่ 5” เมื่อวันที่ 22 – 30 มิถุนายน 2556 ที่เมืองฮานอย ประเทศเวียดนาม ทั้งนี้ ได้มีการนำเอาระบบการติดต่อสื่อสาร คมนาคม ทางวิทยุสื่อสาร ของทางราชการ ย่านความถี่ 147.300 – 147.450 เมกกะเฮิร์ซ ซึ่งเป็นคลื่นความถี่ที่ได้รับการจัดสรรให้นำมาใช้ในราชการ กระทรวงศึกษาธิการ อย่างถูกต้องตามกฎหมาย มาใช้ในภารกิจนี้เป็นครั้งแรกในรอบหลายสิบปีให้หลัง ซึ่งปรากฏว่า สามารถดำเนินการได้ประสบความสำเร็จด้วยดี มีประสิทธิภาพ ยังประโยชน์มากมาย ไม่แพ้การใช้ระบบเทคโนโลยีการสื่อสารอย่างอื่นในยุคนี้หรือกาลข้างหน้า โดยชาวข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา ในสังกัดและเครือข่ายที่เชื่อมโยงระหว่างกัน

image
คลิกดูบรรยากาศในกิจกรรม

บันทึกภาพโดย…
image
ขอบคุณข่าวจาก…...................
imageนายศักดิ์ระพี สีมาวัน นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ หัวหน้ากลุ่มงานประชาสัมพันธ์ สพม. 29
โทรศัพท์ 045 – 422186, 045 - 323910, 081 – 265 7046 โทรสาร 045 – 422185  www.secondary29.go.th e-mail:neenoy11@gmail.com FACEBOOKศักดิ์ระพี สีมาวัน line:0812657046 บันทึกภาพ / รายงานข่าว วันพุธที่ 3 กันยายน 2557  (ประมวลภาพกิจกรรมส่วนใหญ่ จะจัดส่งและขอเชิญติดตามหรือดาวน์โหลดเพิ่มเติม
ได้ที่ e-mail:neenoy11@gmail.com และหรือ FACEBOOKศักดิ์ระพี สีมาวัน)

วันพุธที่ 6 สิงหาคม พ.ศ. 2557

ประชุมปฏิบัติการจัดทำเว็บไซต์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ปีการศึกษา 2557

ทางกลุ่ม 6 ทางประธานกลุ่มสหวิทยาเขต 7 และ 8 ได้ส่งตัวแทนผู้ดูแลระบบคือ

นายธานินทร์ ธานี และ นายเฉลิม บูคะธรรม ครูโรงเรียนอำนาจเจริญ เข้าร่วมประชุมการจัดทำเว็บไซต์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2557 โดยได้กำหนดการลงทะเบียนผ่านระบบออนไลน์ ซึ่งจะให้ทางตัวแทนโรงเรียนแต่ละโรงเรียนในกลุ่ม 6 (สหวิทยาเขต 7,8) ลงทะเบียนด้วนตนเอง

ดังนั้นทางทีมงานจึงจะได้นัดกำหนดประชุม WorkShop ระดับจังหวัดอำนาจเจริญในครั้งต่อไปโดยมีผู้ดูแลกลุ่มคือ ดร.จักรทิพย์ กีฬา ผู้อำนวยการโรงเรียนอำนาจเจริญ และมีนายไพฑูรย์ ขันแก้ว

ภาพถ่ายภาพถ่ายภาพถ่ายภาพถ่ายภาพถ่ายภาพถ่าย


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่ นายธานินทร์ ธานี โทร:0848330454 E-mail: ciknok2000@gmail.com และนายเฉลิม บูคะธรรม โทร:0885808810 E-mail : Meeteddy@hotmail.com

วันพฤหัสบดีที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2557

ประชาพิจารณ์ การแยก สพม.29 จากจังหวัดอุบลราชธานี เป็น สพม.27 จังหวัดอำนาจเจริญ

clip_image002

ดร.ชูเกียรติ วิเศษเสนา ผอ.สพม.31 จังหวัดนครราชสีมา

clip_image004

ดร.ฤทธา นันทพันธ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28

clip_image006

วัชรินทร์ ศรีบุรินทร์ ผอ.เกษียณ นายกสมาคมผู้บริหาร
โรงเรียนมัธยมศึกษาแห่งประเทศไทย

clip_image007

นางสาวรัตนา อภิรัตน์วรกิจ นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ

นางรวิภัทร เหล่าคุ้ม

คณะกรรมการที่เกี่ยวข้องในเรื่อง รับทราบ รับฟังปัญหา

ภาพถ่าย

ภาพถ่ายภาพถ่าย

วันศุกร์ที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2557

การประชุมยกระดับคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557

image
โดยคณะผู้บริหารโรงเรียนกลุ่มมัธยมศึกษา
สหวิทยาเขต7
จังหวัดอำนาจเจริญ ได้ร่วมกันทำ MOU

การประชุมยกระดับคุณภาพการศึกษา ปี2557
สพม.เขต29  ณ หอประชุมโรงเรียนอำนาจเจริญ

image

คลิกดูบรรยากาศ

ข่าวการศึกษา (เว็บครูไทย)