Featured


ข้อมูลต่างเกี่ยวกับการแข่งขัน ศิลปหัตถกรรม ครั้งที่ 65 จังหวัดสุรินทร์

แจ้งตรวจสอบรายข้อมูลการแข่งขันระดับ สพม.29 (กลุ่ม 6 อำนาจเจริญ)


แจ้งให้ ผู้บริหารทุกโรงเรียนในระดับมัธยมศึกษาจังหวัดอำนาจเจริญ  ให้ตัวแทนตรวจสอบข้อมูลการแข่งขันที่แต่ละโรงเรียนเป็นตัวแทน ตามลิงค์นี้ http://www.esan65.sillapa.net/sm-acr6/ เพื่อทำการตรวจสอบข้อมุูล รายชื่อนักเรียน ครู ให้ถูกต้อง ก่อนโอนไป สพฐ หากตรวจสอบเสร็จ ภายใน 1-5 พ.ย 2558 ทางทีมผู้ดูแลระบบจะทำการโอนข้อมูลในวันที่ 6-10 พ.ย. 58 ตามกำหนดการของ สพฐ ต่อไป และหลังจากนั้นจะทำการโอน และเปิดให้ปริ้นเกียรติบัตร ต่อไป  จึงเรียนมาเพื่อดำเนินการตรวจสอบ


กำหนดการจัดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรม ครั้งที่ 65 ระดับภาค ณ จังหวัดสุรินทร์
  1. โอนข้อมูลเขตพื้นที่ ==> 1-10 พฤศจิกายน 2558
  2. ตรวจสอบรายชื่อนักเรียน ครู ระดับภาค ==> 11-13 พฤศจิกายน 2558
  3. โรงเรียนแก้ไขเปลี่ยนตัว ==> 14-21 พฤศจิกายน 2558
  4. ดำเนินการอนุญาตการเปลี่ยนตัว ==> 22 พฤศจิกายน 2558
  5. ตรวจสอบรายชื่อนักเรียน ครู ระดับภาค ==> 23-25 พฤศจิกายน 2558
  6. พิมพ์บัตรประจำตัวผู้เข้าแข่งขันระดับภาค ==> 1 ธันวาคม 2558
  7. การแข่งขันระดับภาค ณ จังหวัดสุรินทร์ ==> 7-9 ธันวาคม 2558

สรุปรายละเอียดต่างๆ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 กลุ่ม สพม.อำนาจเจริญ 1

สรุปเหรียญรางวัล
สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) [กลุ่ม สพม.อำนาจเจริญ 1]

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558
ณ โรงเรียนอำนาจเจริญ   วันที่ 22 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2558

ชนะเลิศ

รองชนะเลิศอันดับที่ ๑

รองชนะเลิศอันดับที่ ๒

ทอง

เงิน

ทองแดง

เข้าร่วม

รวมกิจกรรม

116

98

69

504

48

6

41

599

รวมสรุปข้อมูลทั่วไป...
คลิกเต็มจอภาพ
สรุปผลแยกเป็รายการย่อย


เก็บภาพบรรยากาศพิธิเปิด และบรรยากาศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65พิธิเปิดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ปีการศึกษา 2558 ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 (สหวิทยาเขต 7,8 )  กลุ่มที่ 6 ในวันที่ 22 ตุลาคม 2558 ณ หอประชุมโรงเรียนอำนาจเจริญOlder Posts

ข่าวการศึกษา


© Copyright www.anc-ed.com
Back To Top