www.anc-ed.com


สมป.อำนาจเจริญ (สำนักบริหารงานการมัธยมศึกษาตอนปลายจังหวัดอำนาจเจริญ )37000 โทร.0-4551-1959 แฟกซ์ 0-4551-1960
HOME

วันพุธที่ 6 สิงหาคม พ.ศ. 2557

ประชุมปฏิบัติการจัดทำเว็บไซต์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ปีการศึกษา 2557

ทางกลุ่ม 6 ทางประธานกลุ่มสหวิทยาเขต 7 และ 8 ได้ส่งตัวแทนผู้ดูแลระบบคือ

นายธานินทร์ ธานี และ นายเฉลิม บูคะธรรม ครูโรงเรียนอำนาจเจริญ เข้าร่วมประชุมการจัดทำเว็บไซต์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2557 โดยได้กำหนดการลงทะเบียนผ่านระบบออนไลน์ ซึ่งจะให้ทางตัวแทนโรงเรียนแต่ละโรงเรียนในกลุ่ม 6 (สหวิทยาเขต 7,8) ลงทะเบียนด้วนตนเอง

ดังนั้นทางทีมงานจึงจะได้นัดกำหนดประชุม WorkShop ระดับจังหวัดอำนาจเจริญในครั้งต่อไปโดยมีผู้ดูแลกลุ่มคือ ดร.จักรทิพย์ กีฬา ผู้อำนวยการโรงเรียนอำนาจเจริญ และมีนายไพฑูรย์ ขันแก้ว

ภาพถ่ายภาพถ่ายภาพถ่ายภาพถ่ายภาพถ่ายภาพถ่าย


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่ นายธานินทร์ ธานี โทร:0848330454 E-mail: ciknok2000@gmail.com และนายเฉลิม บูคะธรรม โทร:0885808810 E-mail : Meeteddy@hotmail.com

วันพฤหัสบดีที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2557

ประชาพิจารณ์ การแยก สพม.29 จากจังหวัดอุบลราชธานี เป็น สพม.27 จังหวัดอำนาจเจริญ

clip_image002

ดร.ชูเกียรติ วิเศษเสนา ผอ.สพม.31 จังหวัดนครราชสีมา

clip_image004

ดร.ฤทธา นันทพันธ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28

clip_image006

วัชรินทร์ ศรีบุรินทร์ ผอ.เกษียณ นายกสมาคมผู้บริหาร
โรงเรียนมัธยมศึกษาแห่งประเทศไทย

clip_image007

นางสาวรัตนา อภิรัตน์วรกิจ นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ

นางรวิภัทร เหล่าคุ้ม

คณะกรรมการที่เกี่ยวข้องในเรื่อง รับทราบ รับฟังปัญหา

ภาพถ่าย

ภาพถ่ายภาพถ่าย

วันศุกร์ที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2557

การประชุมยกระดับคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557

image
โดยคณะผู้บริหารโรงเรียนกลุ่มมัธยมศึกษา
สหวิทยาเขต7
จังหวัดอำนาจเจริญ ได้ร่วมกันทำ MOU

การประชุมยกระดับคุณภาพการศึกษา ปี2557
สพม.เขต29  ณ หอประชุมโรงเรียนอำนาจเจริญ

image

คลิกดูบรรยากาศ

วันจันทร์ที่ 21 เมษายน พ.ศ. 2557

วันพุธที่ 15 มกราคม พ.ศ. 2557

ประมวลภาพกิจกรรมงานวันครูปี 2557

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๙ (สาขาย่อยอำนาจเจริญ)
วันพฤหัสบดี ที่ ๑๖  เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๗   ณ หอประชุมโรงเรียนอำนาจเจริญ

รูปภาพรูปภาพรูปภาพรูปภาพ


ข่าวการศึกษา (เว็บครูไทย)