Featured


แบบรายงานข้อมูลข้าราชการครู วิชาเอก วุฒิ และประสบการณ์สอน


แบบรายงานข้อมูลข้าราชการครู วิชาเอก วุฒิ และประสบการณ์สอน
โรงเรียนกลุ่มเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพ  (สมป.อำนาจเจริญ)
 ประจำปีการศึกษา 2559
เพื่อให้ข้อมูลเป็นฐานข้อมูลกลาง ให้สามารถค้นหาและเพิ่มความสะดวกรวดเร็วในการสำรวจสถิติได้ 
เมื่อถึงปีถัดไปทำให้มีข้อมูลเก่าที่สามารถปรับปรุงเพิ่มเติมได้ง่ายขึ้น
(ใช้ PC หรือ Laptop เท่านั้น)
กำหนดการแข่งขันงานศิลปหัตถรรม ประจำปีการศึกษา 2559


( คลิกเข้าสู่เว็บไซต์ กลุ่ม 6 )


สอบถามรายละเอียดได้ที่นี่  


ปฏิทินกำหนดการจัดการแข่งขันประจำปี 2559 (จังหวัดอำนาจเจริญ สพม.29 กลุ่ม 6)
yes กำหนดการประชุมทีมงานศูนย์การแข่งขัน ==> 4 ต.ค. 59 
yes กำหนดวันประชุมคณะกรรมการดำเนินการ/เตรียมงาน ==> 6 ต.ค. 59 
yes กำหนดวันประชุมคณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน ==> 12 ต.ค. 59 
yes กำหนดการแข่งขันระดับจังหวัดอำนาจเจริญ ==> 13-14 ต.ค. 59 

enlightened กำหนดวันรับสมัคร ==> 19-30 ก.ย. 59 
enlightened เปิดระบบรับลงทะเบียนนักเรียน/ครู ระดับเขตพื้นที่ => 19 ก.ย. 59  

enlightened ปิดระบบการลงทะเบียนนักเรียน/ครู => 30 ก.ย. 59  

enlightened ตรวจสอบรายชื่อ แก้ไข เพิ่มเติม => 6-10 ตุลาคม 2559  


enlightened ปิดระบบการแก้ไข เพิ่มเติม => 11 ตุลาคม 2559  

enlightened พิมพ์บัตรประจำตัว นักเรียน/ครู => 12 ตุลาคม 2559  

enlightened ประกาศผลการแข่งขัน ระดับเขตพื้นที่ => 8 พฤศจิกายน 2559 
enlightened พิมพ์เกียรติบัตรการแข่งขัน => 9 พฤศจิกายน 2559 
enlightened ศูนย์แข่งขัน โอนข้อมูลเขตพื้นที่สู่ระดับภาค => 10 พฤศจิกายน 2559


ปฏิทินการจัดกิจจกรรม ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดหนองคาย-บึงกาฬ
smiley เขตพื้นที่การศึกษาโอนข้อมูลเข้าสู่ระดับภาค => 1-10 พฤศจิกายน 2559
smiley ตรวจสอบรายชื่อนักเรียน ครู ระดับภาค  => 11-13 พฤศจิกายน 2559
smiley โรงเรียนแก้ไขเปลี่ยนตัวนักเรียน ครู => 14-21 พฤศจิกายน 2559
smiley ดำเนินการรอนุญาตการเปลี่ยนตัว   => 22  พฤศจิกายน 2559
smiley ตรวจสอบรายชื่อนักเรียน ครู ระดับภาค => 23 - 25 พฤศจิกายน 2559
smiley พิมพ์บัตรประจำตัวผู้เข้าแข่งขันระดับภาค  => 1 ธันวาคม 2559 เป็นต้นไป
smiley แข่งขันระดับภาค ณ จังหวัดหนองคาย-บึงกาฬ => 7 - 9 ธันวาคม 2559
 -------------------------------------------------------------------------------------------------------- ตารางการแข่งขัน ( เร็วๆนี้)
- สถานที่ (เร็วนี้)

 
แบบรายงานข้อมูลโรงเรียนกลุ่มเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพ(สมป.อำนาจเจริญ)ปี2559


แบบรายงานข้อมูลโรงเรียนกลุ่มเครือข่าย
ส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการมัธยมศึกษา
ตอนปลายจังหวัดอำนาจเจริญ 
ปีการศึกษา 2559

กรุณาเลือกโรงเรียน เพื่อกรอกข้อมูล

กรอกเสร็จแล้ว ใส่ตัวเลข 1 ยืนยันข้อมูล ที่ช่องสีแดง ด้านท้ายไฟล์ด้วยนะครับ


กิจกรรม ร้อยใจรัก ร้อยใจผูกพัน ณ โรงแรมมันตรา วารี จังหวัดขอนแก่น

ด้วย ดร.มัธยม  เรืองแสน รองผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาเขต 29 นายวัชรินทร  วันสุดล  ผู้อำนวยการโรงเรียนชานุมาน นายยุทธชัย  พรหมกาล รองผู้อำนวยการโรงเรียนหัวตะพานวิทยาคม ได้เกษียณอายุราชการในปีการศึกษา 2559 ทางสมาคมผู้บริหารโรงเรยนมัธยมศึกษาจังหวัดอำนาจเจริญ ได้มีการจัดกิจกรรม ร้อยใจรัก ร้อยใจผูกพัน  ณ โรงแรมมันตรา  วารี จังหวัดขอนแก่น


Older Posts

ข่าวการศึกษา

© Copyright www.anc-ed.com
Back To Top