Featured


มอบหมายให้ว่าที่ร้อยตรีอานนท์ สุขภาคกิจ ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.สพม.1

ตามคำสั่งที่ 04009/3664 เรื่อง มอบหมายให้ว่าที่ร้อยตรีอานนท์ สุขภาคกิจ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการสำหนักบริหารงานการมัธยมศึกษาตอนปลาย

 
ว่าที่ร้อยตรีอานนท์ สุขภาคกิจ
ผู้อำนวยการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชี่ยวชาญ
ผู้อำนวยการ สพม.1
โทร. 0-2410-2044 ต่อ 102


รายงานผู้ชนะเลิศ ตัวแทน จังหวัดอำนาจเจริญ การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมครั้งที่ 66

รายงานผู้ชนะเลิศ ตัวแทน จังหวัดอำนาจเจริญ
การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมครั้งที่ 66 รายงานล่าสุด ณ วันที่ 27 ตุลาคม พ.ศ.2559

ซึ่งยังมีรายการที่ยังไม่ได้จัดการแข่งขัน
รอความคืบหน้าและเพิ่มเติมจากคณะผู้บริหาร
-----------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------

คลิกดูสรุปรายงาน ล่าสุด


คลิกดูตารางและสถานที่แข่งขัน
ได้ที่รูปภาพหรือลิงค์ด้านล่างนี้
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


ข่าวความเคลื่อนไหว และตารางแข่งขัน ณ จังหวัดหนองคาย - บึงกาฬ ครั้งที่ 66

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559
สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา (สพม)
ณ จังหวัดหนองคาย - บึงกาฬ
ระหว่าง วันที่ 7 - 9 ธันวาคม 2559


คลิกดูตารางและสถานที่แข่งขันได้ที่รูปภาพหรือลิงค์ด้านล่างนี้

ตารางแข่งขันแยกกลุ่มสาระ
 ภาษาไทย
 คณิตศาสตร์
 วิทยาศาสตร์
 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
 สุขศึกษา และพลศึกษา
 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
 ศิลปะ-ดนตรี
 ศิลปะ-นาฏศิลป์
 ภาษาต่างประเทศ
 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
 คอมพิวเตอร์
 หุ่นยนต์
 การงานอาชีพ
 เรียนร่วม - ภาษาไทย
 เรียนร่วม - ศิลปะ
 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน

แจ้งงดรายการแข่งขัน
ตามหนังสือ สพฐ. ด่วนที่สุด ที่ 04188/พิเศษ ลงวันที่ 14 ตุลาคม 2559
1. กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  ละครสั้นทุกรายการ
2. กลุ่มการเรียนรู้สังคมฯ เพลงคุณธรรม ละครคุณธรรม  
    ละครประวัติศาสตร์  เล่านิทานคุณธรรม
3. กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ รายการแอโรบิก
4. กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  สาระดนตรีทุกรายการ  สาระนาฏศิลป์ทุกรายการ
5. การศึกษาพิเศษ (พิการเรียนรวม)  กลุ่มสาระภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน
    กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง  
    การเต้นหางเครื่องประกอบเพลง


ทาง Admin ของหนองคาย โทรสอบถาม ผอ.สนิท  แย้มเกษร ผอ.สำนักอำนวยการ สพฐ แล้ว ท่านยืนยันว่าหนังสือ ทับพิเศษเป็นของจริง  ให้งดจัดกิจกรรมที่มีการร้องรำ เต้น จริงเนื่องจากว่าไม่เหมาะสม ภายในกำหนด เวลา 30 วัน หลังจากนั้นจัดได้เป็นปกติ  ส่วนแนวปฏิบัติในการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ท่านแจ้งว่า จะมีหนังสือแจ้งมาอีกครั้งหนึ่งครับ


แจ้งการส่งข้อมูลเข้าเว็บการแข่งขันระดับภาคเลื่อนเป็นวันที่ 25 พฤศจิกายนครับ


แต่งตั้งคณะกรรมการตัดสินการแข่งขันทักษะทางวิชาการฯ ครั้งที่ 66 ระดับมัธยมศึกษา จ.อำนาจเจริญ


ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๙
เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการตัดสินการแข่งขันทักษะทางวิชาการงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
ระดับเขตพื้นที่การศึกษา (สหวิทยาเขต ๗ และ ๘) กลุ่มที่ ๖ ปีการศึกษา ๒๕๕๙

รายละเอียดแนบท้าย ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๙ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดการการแข่งขันทักษะทางวิชาการงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ ๖๖ ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๙ กลุ่มที่ ๖ (สหวิทยาเขต ๗ และสหวิทยาเขต ๘)คลิกดูรายละเอียดแนบท้ายเพิ่มเติมที่นี่

รวมรายการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมครั้งที่ 66 ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 จังหวัดอำนาจเจริญ


 รวมรายการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมครั้งที่ 66 
ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 จังหวัดอำนาจเจริญ


รายชื่อ น.ร. ครู แต่ละกิจกรรม
กรรมการตัดสินการแข่งขัน

ตารางแข่งขัน ศิลปฯ 66

13 ต.ค. 2559  https://goo.gl/UvGKSu
 14 ต.ค. 2559 https://goo.gl/RW9QeI

แบบรายงานข้อมูลข้าราชการครู วิชาเอก วุฒิ และประสบการณ์สอน


แบบรายงานข้อมูลข้าราชการครู วิชาเอก วุฒิ และประสบการณ์สอน
โรงเรียนกลุ่มเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพ  (สมป.อำนาจเจริญ)
 ประจำปีการศึกษา 2559
เพื่อให้ข้อมูลเป็นฐานข้อมูลกลาง ให้สามารถค้นหาและเพิ่มความสะดวกรวดเร็วในการสำรวจสถิติได้ 
เมื่อถึงปีถัดไปทำให้มีข้อมูลเก่าที่สามารถปรับปรุงเพิ่มเติมได้ง่ายขึ้น
(ใช้ PC หรือ Laptop เท่านั้น)
กิจกรรม ร้อยใจรัก ร้อยใจผูกพัน ณ โรงแรมมันตรา วารี จังหวัดขอนแก่น

ด้วย ดร.มัธยม  เรืองแสน รองผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาเขต 29 นายวัชรินทร  วันสุดล  ผู้อำนวยการโรงเรียนชานุมาน นายยุทธชัย  พรหมกาล รองผู้อำนวยการโรงเรียนหัวตะพานวิทยาคม ได้เกษียณอายุราชการในปีการศึกษา 2559 ทางสมาคมผู้บริหารโรงเรยนมัธยมศึกษาจังหวัดอำนาจเจริญ ได้มีการจัดกิจกรรม ร้อยใจรัก ร้อยใจผูกพัน  ณ โรงแรมมันตรา  วารี จังหวัดขอนแก่น


Older Posts

ข่าวการศึกษา

© Copyright www.anc-ed.com
Back To Top