สมป.อำนาจเจริญ(สำนักบริหารงานการมัธยมศึกษาตอนปลายจังหวัดอำนาจเจริญ )โทร.0-4551-1959 แฟกซ์ 0-4551-1960
HOME

วันจันทร์ที่ 7 กันยายน พ.ศ. 2558

กำหนดแข่งศิลปหัตถกรรม ครั้งที่ 65 ระดับจังหวัดอำนาจเจริญ1. สมัครเข้าแข่งขันทางเวป  21 กย - 2 ตค 58
2. ประชุมกรรมการเตรียมการ  13  ตค. 58
3. ประชุมกรรมการตัดสิน  21  ตค. 58
4. แข่งที่ รร.อำนาจเจริญ  22  ตค. 58

แข่งระดับภาค ที่สุรินทร์  6 - 12  ธค. 58


สามารถลงทะเบียนได้ที่ลิงค์นี้ 

http://www.esan65.sillapa.net/sm-acr6/


Line Group :  http://line.me/R/ti/g/7eSuupyf2M
  กลุ่มงานศิลปะหัตถกรรม65 เข้าร่วมแล้วฝากข้อความไว้ที่นี่นะครับ..

วันอาทิตย์ที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2558

การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพด้านการสร้างและพัฒนาแบบทดสอบ (PISA)

การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพด้านการสร้างและพัฒนาแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามมาตรฐานหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 โดยกลุ่้มเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการมัธยมศึกษาตอนปลาย จังหวัดอำนาจเจริญ
ได้รับเกียรติจาก
ดร. วีระพงษ์. ไตรศิวะกุล รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 เป็นประธานเปิดการอบรม
คณะวิทยากรโดย
1.รศ.ดร.กาญจนา วัธนสุนทร
อดีตประจำวิชาสาขาศิกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมธิราช
2.นางลำไย สนั่นรมย์
รองผู้อำนวยการสำรักทดสอบทางการศึกษา สพฐ. หัวหน้ากลุ่มพัฒนาเครื่องมือและบริหารการทดสอบ
3.นางกรรณิการ์ จันทหิรัญ
อดีตหัวหน้ากลุ่มพัฒนาเครื่องมือและบริหารการทดสอบ
4.นางสุวัณนา ทัดเทียม
อดีตศึกษานิเทศน์ชำนาญการพิเศษ สพป.อ่างทอง
   
---- ภาพ/ทีมงานโสตทัศนศึกษา --
‪#‎Jira‬ BunSuem
‪#‎Kittiyawat‬ Ratanakul
--- ควบคุมการถ่ายทอดสด ---
‪#‎Tanin‬ Tanee
‪#‎Anuruk‬ Lavilas

 (PISA) 

วันจันทร์ที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2558

แบบรายงานข้อมูลโรงเรียนกลุ่มเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพ(สมป.อำนาจเจริญ)ปี2558แบบรายงานข้อมูลโรงเรียนกลุ่มเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพ
การจัดการมัธยมศึกษาตอนปลายจังหวัดอำนาจเจริญ ปีการศึกษา 2558

กรุณาเลือกโรงเรียน เพื่อกรอกข้อมูล

1โรงเรียนอำนาจเจริญ
2โรงเรียนคึมใหญ่วิทยา
3โรงเรียนปลาค้าววิทยานุสรณ์
4โรงเรียนน้ำปลีกศึกษา
5โรงเรียนนาวังวิทยา
6โรงเรียนนาจิกพิทยาคม
7โรงเรียนายมวิทยาคาร
8โรงเรียนสร้างนกทาวิทยาคม
9โรงเรียนอำนาจเจริญพิทยาคม
10โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์อำนาจเจริญ
11โรงเรียนชานุมานวิทยาคม
12โรงเรียนคำเขื่อนแก้ววิทยาคม
13โรงเรียนปทุมราชวงศา
14โรงเรียนลือวิทยาคม
15โรงเรียนพนาศึกษา
16โรงเรียนศรีคูณวิทยบัลลังก์
17โรงเรียนเสนางคนิคม
18โรงเรียนนาเวียงจุลดิศวิทยา
19โรงเรียนหัวตะพานวิทยาคม
20โรงเรียนศรีเจริญศึกษา
21โรงเรียจิกดู่วิทยา
22โรงเรียนลืออำนาจวิทยาคม
23โรงเรียนมัธยมแมด


วันศุกร์ที่ 27 มีนาคม พ.ศ. 2558

โครงการอบรมแนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ สาระเทียบเคียงมาตรฐานสากล

การอบรม เรื่อง "แนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ สาระเทียบเคียงมาตรฐานสากล"
วันที่ 26-27 มีนาคม 2558
ณ ห้องประชุมเกียรติสุรนนท์การอบรม เรื่อง "แนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ สาระเทียบเคียงมาตรฐานสากล"วันที่ 26-27 มีนาคม 2558ณ ห้องประชุมเกียรติสุรนนท์
Posted by ANC_sCHOOL on 27 มีนาคม 2015