Featured


แบบรายงานข้อมูลโรงเรียนในเครือข่าย สมป.อจ. ประจำปีการศึกษา 2559

   
ขอความอนุเคราะห์ ทุกโรงเรียนดาวน์โหลดไฟล์ " แบบรายงานข้อมูลโรงเรียนในเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพ การจัดการมัธยมศึกษาตอนปลายจังหวัดอำนาจเจริญ ปีการศึกษา 2559 " 
เพื่อให้ทุกโรงเรียนทำหนังสือนำส่ง สมป.อจ. 


สมาคมผู้บริหารจังหวัดอำนาจเจริญ จัดกิจกรรมสืบสานประเพณีสงกรานต์


ส.บ.อจ.จัดกิจกรรมประจำปี กิจกรรมสืบสานประเพณีสงกรานต์ วันที่ 12 เมษายน 2559
 ที่โรงเรียนอำนาจเจริญพิทยาคม เวลา 09.00 น.เป็นต้นไป 


 


เรื่อง ผลการคัดเลือกผู้มีผลงานดีเด่น ประจำปี 2558


ประกาศสมาคมผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดอำนาจเจริญ
เรื่อง  ผลการคัดเลือกผู้มีผลงานดีเด่น ประจำปี 2558
โรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัดอำนาจเจริญ

กำหนดการ และคำขวัญวันครู 16 มกราคม 2559


" อนาคตก้าวไกล ด้วยครูดี มีคุณภาพ"

งานวันครู วันเสาร์ที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2559 
เริ่มลงทะเบียนเวลา 8.00 น.
ณ หอประชุมเอนกประสงค์โรงเรียนอำนาจเจริญประกาศเลขที่นั่งผู้รับโล่ รางวัล เกียรติบัตร
งานวันครู โรงเรียนมัธยมศึกษาอำนาจเจริญสรุปผลการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 65

ข้อมูลต่างเกี่ยวกับการแข่งขัน ศิลปหัตถกรรม ครั้งที่ 65 จังหวัดสุรินทร์

Older Posts

ข่าวการศึกษา


© Copyright www.anc-ed.com
Back To Top